CAD ondersteuning

Omdat goede GIS onlosmakelijk verbonden is met goede GEO, is onze CAD-kennis van hetzelfde niveau als onze GIS-kennis.

De ondersteuning richt zich op applicatie-ondersteuning (maken scripts/tools/macro’s), applicatiebeheer. Ook tekenwerkzaamheden vallen onder de ondersteuning.

Onze goed kennis van de gemeentelijke processen en de gemeentelijke informatie, maken het dat we tekenwerkzaamheden kunnen verrichten voor de BAG, WOZ en BGT.

Kennis van karteren, ook vanuit Stereo-beelden, is aanwezig.