IMRO coderen

Met de komst van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening moeten nieuwe plannen/projectbesluiten digitaal IMRO gecodeerd aangeleverd worden. BraGIS kan al uw plannen IMRO coderen voor een eerlijke, scherpe prijs.

Als u het gehele pakket wilt, van het maken van de plankaart tot en met het IMRO gecodeerd aanleveren van de kaart met gekoppelde voorschriften, kan BraGIS dit voor u doen.

Ervaring met IMRO heeft BraGIS vanuit een gemeentelijke invalshoek vanaf 2002, als een van de weinige destijds. De kennis en ervaring is dus ruimschoots aanwezig.