WOZ geometrie opbouw

De WOZ moet binnenkort aan de BAG worden gekoppeld.

Hiervoor is er een gebruikersgrenzen-kaart nodig. Dezekaart kan gezien worden als een WOZ-objectenkaart, die ervoor zorgt dat de geometrie aan de woz-objecten kan worden gekoppeld.

De meeste gemeenten hebben zo’n kaart nog niet.

We zijn voor enkele gemeenten bezig (bijna afgerond) om een volledig gekoppelde WOZ-objectenkaart te maken.

Met onze kennis van de WOZ-data, en met onze kennis van GIS, is dit een werk dat op ons lijf geschreven is. Wij hebben daardoor in korte tijd, en met zo min mogelijk moeite voor de gemeenten de kaart opgebouwd.